Path-4
Path-8
Path-6

برترین ایده

اولیـــن جشــــــنواره مجــــــازی کارآفرینی پزشکی قانونی

فروردین ماه1400

ما در این جشنواره قصد داریم افراد بلند پرواز، تغییر دهندگان سیستم سلامت و چالشگرانی که به مقابله با سیستم های قدیمی و ازکارافتاده برخاسته اند را دور هم جمع کنیم.

  • با ما در ارتباط باشید
idea3-test
Path_1348

اعضای شورای سیاست گذاری

دکتر غلامرضا حسن زاده

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
رئیس جشنواره کارآفرینی پزشکی قانونی

دکتر سید امیرحسین مهدوی

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی
عضو شورای سیاست گذاری جشنواره کارآفرینی پزشکی قانونی

دکتر عبدالرزاق برزگر

مشاور رئیس سازمان پزشکی قانونی
عضو شورای سیاست گذاری جشنواره کارآفرینی پزشکی قانونی

دکتر حسین وطن پور

مدیرکل دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت
عضو شورای سیاست گذاری جشنواره کارآفرینی پزشکی قانونی

اعضای کمیته علمی

دکتر سمیه برجعلی لو

هیأت علمی و مدیر مجازی سازی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دبیر علمی جشنواره کارآفرینی پزشکی قانونی

دکتر سید داوود میرترابی

مدیر کل امور پژوهشی سازمان پزشکی قانونی
عضو کمیته علمی جشنواره کارآفرینی پزشکی قانونی

دکتر مریم اخگری

رئیس مرکز سم شناسی مرکز تشخیصی آزمایشگاهی استان تهران
عضو کمیته علمی جشنواره کارآفرینی پزشکی قانونی

دکتر کامران سلطانی

معاون آموزش مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
عضو کمیته علمی جشنواره کارآفرینی پزشکی قانونی

اعضای منتورینگ

مهندس محمد حسین ربیعی

شتابدهنده تخصصی سکو

دکتر محسن برزگر

مدرس و‌ مشاور کارآفرینی
مدرس دوره های MBA دانشگاه تهران، BLS دانشگاه شریف و ...
داور ملی جشنواره کارآفرینان برتر

مهندس شاهین حقی

دانش‌آموخته مهندسی الکترونیک
مدیریت اجرایی (MBA) از دانشگاه صنعتی شریف

دکتر کتایون سپهری

مدیرعامل شرکت نوآور شتاب دهنده منش

اعضای کمیته اجرایی

دکتر مرتضی غلامی نژاد


دبیر اجرایی جشنواره کارآفرینی پزشکی قانونی

دکتر حامد ناییجی

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی
عضو کمیته اجرایی جشنواره کارآفرینی پزشکی قانونی

دکتر علیرضا درودچی

مدیر کل پزشکی قانونی استان فارس
عضو کمیته اجرایی جشنواره کارآفرینی پزشکی قانونی

دکتر مصطفی جعفرزاده

مدیر کل پزشکی قانونی استان خراسان جنوبی
عضو کمیته اجرایی جشنواره کارآفرینی پزشکی قانونی

ایده های شما در این جشنواره، باید یکی از موارد زیر باشد:
infografic-1920

جوایز تیم های اول تا سوم

نفر اول

5 میلیون تومان جایزه نقدی به همراه 200 میلیون تومان حمایت مالی برای تجاری سازی ایده

نفر دوم

3 میلیون تومان جایزه نقدی به همراه 100 میلیون تومان حمایت مالی برای تجاری سازی ایده

نفر سوم

2 میلیون تومان جایزه نقدی به همراه 50 میلیون تومان حمایت مالی برای تجاری سازی ایده

محتواهای آموزشی

چگونه مدل کسب و کار خود را طراحی کنیم؟

در تیم سازی به چه نکاتی توجه کنیم؟

حوزه معاینات بالینی

حوزه آسیب های اجتماعی

post-square

شرکت در اولین جشنواره مجازی کارآفرینی پزشکی قانونی

برای شرکت در اولین جشنواره مجازی کارآفرینی پزشکی قانونی فرم زیر را پر کنید و منتظر تماس ما باشید.

اخبار و اطلاعیه ها